Kurzy pro INSTITUCE

VYPSANÉ KURZY PRO ROK 2024

Metodický a sebeprožitkový LESs stress seminář pro pedagogy a pracovníky s mládeží

"Stres u dětí a jeho zvládání dle konceptu přírodní terapie"

Kdy: 11. 10. 2024 v době od 9 do 14 hodin

Kde: Centrum ekologických aktivit SLUŇÁKOV, Horka nad Moravou

Cíl semináře:

Naučit účastníky lépe rozumět stresu u dětí a tomu, jak ovlivňuje možnosti učení, a předat odborné i praktické postupy zvládání stresu dle konceptu přírodní terapie a Lesní mysli.

Pro koho je seminář určen:

Pro pedagogické pracovníky, školní psychology, školní metodiky prevence a další pracovníky s dětmi a mládeží.

Seminář jsme připravili v reakci na:

 • nárůst duševních potíží dětí a adolescentů,
 • pokles trávení času v přírodě a
 • výsledky výzkumů potvrzujících blahodárné vlivy přírody na zdraví a psychiku.

Obsah:

Seminář je rozdělen do tří bloků.

Během úvodního teoretického bloku se účastníci dozví informace týkající se stresu u dětí a toho, jak ovlivňuje možnosti učení, a budou seznámeni se zajímavými souvislostmi plynoucími z vědeckých výzkumů týkajících se vlivů přírody na lidské zdraví a psychiku s důrazem na děti a mladistvé, dále budou seznámeni s konceptem přírodní terapie.

Druhý blok je ryze praktický a sebezkušenostní. Účastníci budou provedeni konkrétními cvičeními přírodní terapie a Lesní mysli tak, aby zakusili jejich potenciál v oblasti seberozvoje a aby je uměli dále samostatně praktikovat.

Třetí vzdělávací blok je zaměřený na aplikaci vyzkoušených metod pro práci s dětmi a s adolescenty, získají informace o tom, jak lze zařazovat přírodu do seberozvojových aktivit s mládeží a profitovat z jejích pozitivních účinků na duševní zdraví a well-being.

Seminář bude probíhat venku v přírodě i vevnitř.

Cena semináře je 1.800,- Kč. (Možnost hradit ze šablon.)

Cena zahrnuje náklady na organizaci kurzu, lektorování, dopolední coffee break a oběd.

Přihlášení je možné prostřednictvím Google formuláře zde (do příslušného pole uveďte název kurzu a termín) nebo na e-mailu LESsstresskurz@gmail.com.

Po odeslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o rezervaci místa, informace ke způsobu platby a bližší organizační údaje. Pokud vám do tří dnů nepřijde potvrzení o přihlášení, prosíme, kontaktujte nás. Děkujeme. 

Těšíme se na vás!

L & J


LESs stress kurz pro pedagogické pracovníky

"Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření"

(Bližší informace budou brzy doplněny.) 

Kdy: 11. - 13. 10. 2024 (kurz bude zahájen v pátek v odpoledních hodinách a ukončen v neděli po poledni)

Kde: Sluňákov (Centrum ekologických aktivit a Galerie přírody), Horka nad Moravou

Pro koho je kurz určen: Pro pedagogické pracovníky, školní psychology, školní metodiky prevence a další pracovníky s dětmi a mládeží.


 Vzdělávací a sebeprožitkový LESs stress kurz pro sociální pracovníky

"Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření"  

Kdy: U tohoto kurzu v současné době žádáme o udělení akreditace u akreditační komise MPSV, v závislosti na výsledku řízení nabídneme termín konání. 

 (Kurz bude zahájen ve čtvrtek ráno a ukončen v pátek po poledni.)

Kde: Lovecká chata, Horka nad Moravou 

Pro koho je kurz určen: zejména pro pracovníky OSPOD, v případě volné kapacity také pro další sociální pracovníky i pro pracovníky ostatních pomáhajících profesí.

Kurz jsme připravili v reakci na: 

 • vysoké množství stresové zátěže sociálních pracovníků,
 • zvýšený nárůst syndromu vyhoření,
 • časté zdravotní potíže na fyzické i psychické úrovni plynoucí z vysoké míry pracovních stresorů, náročné a stresující komunikace s klienty, přepracovanosti, často i z nedostatku pohybu a přílišného trávení času v uzavřených prostorech.

Cíl kurzu: 

 • představit koncept stresu ve 3. tisíciletí a jeho zvládání
 • naučit užitečné "antistresové" techniky použitelné jak v náročném pracovním, tak v osobním životě,
 • dopřát prostor pro kvalitní relaxaci a dočerpání sil…

Obsah kurzu:

 • představení stresu v souvislosti s prací sociálních pracovníků,
 • otestování vlastního stresu a copingových strategií pomocí certifikované psychodiagnostiky vč. interpretace individuálních výsledků,
 • hledání vhodných personalizovaných/individuálních technik pro snazší zvládání stresu,
 • lepší pochopení vlastní náchylnosti k syndromu vyhoření a jeho diagnostika,
 • praktické tipy pro stanovení work-life balance,
 • sebepéče - antistresové techniky s využitím dechu, těla, relaxace, meditace, antistresové cvičení a další z oblasti psychohygieny,
 • trénink mindfulness technik,
 • využití vlivů přírody na zdraví - workshop přírodní terapie, Lesní mysli a Shinrin joku,
 • prostor pro relaxaci, odpočinek a dobití sil.


Cena:

Přihlášení je možné prostřednictvím Google formuláře zde (do příslušného pole uveďte název kurzu a termín). 

Po odeslání přihlášky Vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci místa, informace ke způsobu platby a bližší organizační údaje. Pokud vám do tří dnů nepřijde potvrzení o přihlášení, prosíme, kontaktujte nás. Děkujeme.


NEVYHOVUJE VÁM ŽÁDNÝ Z VÝŠE VYPSANÝCH KURZŮ?

Rádi vám SESTAVÍME speciální kurz na míru pouze pro Vaši instituci.


Nabízíme Vám realizaci jednodenního školení či vícedenního kurzu přesně na míru Vašim potřebám. Metodicky vycházíme z celostního učení, zážitkové pedagogiky, outdoorového vzdělávání, využíváme techniky přírodní terapie, mindfulnes i práci s tělem. Soustředíme se zejména na osobnostní i týmový růst, měkké a manažerské dovednosti.

Program může zahrnovat např. následující témata:

 • zvládání stresu, psychohygiena a relaxační techniky,
 • prevence syndromu vyhoření,
 • budování týmové spolupráce zaměřené na trénování schopnosti interní komunikace a lepší spolupráce zaměstnanců,
 • budování týmového ducha se záměrem na podpoření loajality zaměstnanců vůči zaměstnavateli,
 • time management,
 • prezentační schopnosti,
 • práce s konfliktem,
 • leadership vedoucích pracovníků a další.

Také nabízíme certifikovanou psychodiagnostiku zaměřenou na rozvoj skrytých potenciálů zaměstnanců nebo plánů osobního rozvoje.

Máme zkušenosti s lektorováním zdravotníků, sociálních pracovníků, pedagogů, psychologů i s korporátním prostředím.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vypracujeme nezávaznou nabídku.

© 2023 LESs stress. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!